maart 2012- Persbericht Onafhankelijke Ziekenfondsen-Veto Onkelinx

 
 

Persbericht

 

Veto Onkelinx: een betreurenswaardige eenzijdige beslissing  

 

De minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft gisteren haar veto gesteld tegen de beslissing van het Verzekeringscomité om de referentiecentra voor chronische vermoeidheid (CVS) niet langer te financieren. De Onafhankelijke Ziekenfondsen stellen zich vragen bij de eenzijdige aard van dit veto: heeft het Belgische overlegmodel eigenlijk nog een toekomst?

 

Kleine opfrissing van de feiten: tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van vorige week, besliste het RIZIV om vanaf 31 december 2012 de geldkraan dicht te draaien van de 4 nog bestaande referentiecentra voor de behandeling van chronische vermoeidheid in België. Een maatregel die voortvloeit uit meerdere evaluatierapporten waaruit blijkt dat die centra niet beantwoorden aan de verwachtingen, meer bepaald wat de samenwerking met de eerste lijn (artsen, kinesitherapeuten, psychologen) betreft.

 

Kritiek

Deze referentiecentra, ondergebracht in universitaire ziekenhuizen (Antwerpen, Gent, Luik-Godinne), krijgen al heel lang kritiek. Ze slagen er namelijk onvoldoende in om een model voor de multidisciplinaire tenlasteneming van de ziekte via de eerste lijn te ondersteunen, zoals aanbevolen door de Hoge Wetenschappelijke Raad. Na 10 jaar werking is daarenboven gebleken dat het al te ‘hospitalocentristische’ model van die centra er niet in slaagt om een vroegtijdige en gecoördineerde tenlasteneming van deze ziekte te organiseren. Dit heeft tot gevolg dat de symptomen chronisch worden (de ziekte ‘nestelt zich’, wat de behandeling nog bemoeilijkt).

De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderstrepen dat de beslissing om de financiering van deze centra te schorsen GEEN besparingsmaatregel is. Het Verzekeringscomité zou die beslissing ook genomen hebben als de economische context gunstiger was geweest. Zij herinneren er daarenboven aan dat de patiënten hun recht op de terugbetaling van hun courante verzorging, in het ziekenhuis of in de eerste lijn, behouden.

De eerste lijn beter betrekken bij de behandeling

De Onafhankelijke Ziekenfondsen betreuren dat de minister zonder enig overleg haar veto heeft gesteld tegen een maatregel waarover alle gezondheidsactoren het unaniem eens waren. De schorsing van de financiering van centra die geen bewijs geleverd hebben van hun meerwaarde, was een sterk signaal aan de gezondheidssector. Van deze sector wordt namelijk verwacht dat hij andere concrete modellen zou ontwikkelen voor de tenlasteneming van de patiënten. Modellen die minder focussen op monitoring in het ziekenhuis, maar waarbij de eerste lijn nauwer betrokken wordt.

 

Tot slot stellen de Onafhankelijke Ziekenfondsen zich ook vragen bij de twee beslissingsmodellen in het kader van het gezondheidsbeleid, die in België naast elkaar bestaan. De vertegenwoordigers van de gezondheidssector zetelen in het Verzekeringscomité en dit Comité beschikt over een mandaat voor het uitstippelen van de prioriteiten op gezondheidsgebied en voor de opmaak van een begroting, afgestemd op die prioriteiten. In hoeverre is deze instelling nog geloofwaardig, als zijn beslissingen op geregelde tijdstippen opgeheven worden door de minister?

 

Meer info!

 

Chris Van Hul, Expert bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen

E-mail: chris.vanhul@mloz.be

 

 

 

 

 
 CheckStat