International Consensus Criteria - 2011

 
 
 
 
 
 
  Juli 2011 -Nieuwe ME-Internationale Consensus Criteria
 
 
 
 
 

Een groep van 25 vooraanstaande ME/CVS-experts (o.a. Klimas, Carruthers, De Meirleir, Vallings en Chia), die samen 13 landen vertegenwoordigen (waaronder ook België), heeft nieuwe en vereenvoudigde  klinische diagnosecriteria voor ME (myalgische encefalomyelitis) ontwikkeld.

 

De kern van het betoog van de auteurs:

 

 Wetenschappelijk onderzoek van de voorbije jaren toont aan dat er duidelijk sprake is van ontstekingen van het centrale zenuwstelsel zoals de naam myalgische encefalomyelitis het weergeeft. 

 

De 25 experts beschouwen ME als een niet-aangeboren neurologische aandoening met ontregeling van het zenuwstelsel, het immuunsysteem en het endocriene systeem, alsook afwijkingen aan de cellulaire energie-stofwisseling en het ionentransport.

 

Post-exertionele malaise is een verplicht criterium voor de diagnose van  ME.  Die moet gepaard gaan met minstens één symptoom uit drie symptoomcategorieën. Het "vermoeidsheidscriterium" is definitief verdwenen als hét onderscheidende criterium!  Het is hoog tijd om het label Chronisch Vermoeidheidssyndroom definitief achter ons te laten!  

 

Ook vervalt bij deze nieuwe criteria de wachttijd van 6 maanden eer men een diagnose kan stellen.  Deze Internationale Consensus Criteria (2011) vervangen de Canadese Consensus Criteria (2003).

 

Daarmee keren de auteurs terug naar de kern (van wat ooit ME was: zie Ramsay criteria) en nemen ze definitief afstand van de zogenaamde "deskundigen" die "chronische vermoeidheid" bestuderen.

 
 

MYALGISCHE ENCEPHALOMYELITIS: INTERNATIONALE CONSENSUS CRITERIA

 

Een overzicht van de ME - diagnosecriteria:

 

A.

Post Exertionele (neuro-immunologische) uitputting/malaise

 

 

Verplicht criterium

 

Niet in staat zijn voldoende energie te produceren, met als gevolg een toename van de symptomen na inspanning, met name op neuro-immunologisch gebied.

 

Karakteristiek voor post-exertionele malaise/uitputting zijn:

1

Snelle fysieke en/of cognitieve vermoeidheid na een (minieme) inspanning.

2

Klachten die toenemen zijn bijvoorbeeld: griepachtige verschijnselen en pijn.

3

De toename van klachten kan meteen na de inspanning intreden, maar ook verlaat.

4

De "herstelperiode" neemt 24 uur of meer in beslag.

5

De lage drempel voor fysieke en mentale vermoeidheid resulteert in een substantiële afname van het activiteitenniveau.

 

 

 

B.

Neurologische klachten

 

Minstens één van de volgende symptomen uit 3 van de volgende 4 categorieën moet aanwezig zijn:

1

Neurocognitieve problemen

 

a.

Problemen met het verwerken van informatie, bijv. concentratie

 

b.

Korte termijn-geheugenverlies, bijv. moeilijk iets kunnen onthouden

 

2

Pijn

 

a.

Hoofdpijn, mogelijk gepaard gaande met pijn aan de ogen, oren en achterhoofd

 

b.

Buik-, borst-, spier- of gewrichtspijn

 

3

Slaapstoornissen

 

a.

Verstoord slaapritme: slapeloosheid, nachtmerries, omkering van het dag-nacht-ritme

 

b.

Niet-verkwikkende slaap

 

4

Problemen m.b.t. zintuiglijke waarneming en motorische afwijkingen

 

a.

Afwijkingen m.b.t. zintuiglijke waarnemingen, bijv. overgevoeligheid voor licht en geluid en problemen met het dieptezicht

 

b.

Motorische klachten, bijv. spierzwakte en "een wiebelig gevoel"

 

 

C.

Immunologische, gastro-intestinale en urogenitale abnormaliteiten

 

Minstens één van de volgende symptomen moet aanwezig zijn:

 

1

Griepachtige verschijnselen, bijv. zere keel en gevoelige lymfeklieren

(chronisch of fluctuerend, soms/vaak toename bij inspanning)

2

Vatbaarheid voor (virale) infecties met lange herstelperioden

3

Maag-darm-klachten, bijv. buikpijn, misselijkheid en opgeblazen gevoel

4

Urogenitale klachten, bijv. ('s nachts) zeer vaak moeten plassen

5

Overgevoeligheid voor voedsel, medicijnen, geuren en chemicaliën

 

 

D.

Stoornissen m.b.t. energieproductie/-transport

 

Minstens één van de volgende symptomen moet aanwezig zijn :

 

1

Cardiovasculaire klachten: bijv. orthostatische intolerantie

2

Ademhalingsproblemen

3

Problemen het regelen van de lichaamstemperatuur

4

Slecht extreme temperaturen kunnen verdragen

 

 

Uitsluitingen :  zoals bij alle diagnoses, moet men ook bij ME andere aandoeningen uitsluiten door o.a. de geschiedenis van de patiënt gedetailleerd na te gaan, lichamelijk onderzoek, labo- (o.a. onderzoek naar biomarkers van bepaalde aandoeningen) en andere onderzoeken te verrichten. Primaire psychiatrische stoornissen en middelmisbruik zijn uitgesloten.     

 

 

Aandoeningen zoals fibromyalgie, myofasciale pijn, prikkelbare darm, interstitiële cystitis, fenomeen van Raynaud, het syndroom van Costen (temporomandibulair syndroom),  mitralisklepprolaps, migraine, allergieën, MCS (multiple chemische gevoeligheden) , ziekte van Hashimoto kunnen vooraf gaan aan ME, maar er dan mee verbonden raken. Er zijn ook veel overlappingen tussen fibromalgy en ME.
 
Version Française: cliquer ici 
 
 

Bronnen :

Criteria in English (new International Consensus Criteria about ME) : click here
full text of the study (Journal of Internal Medicine, 20 July 2011) : click here
 
 (in samenwerking met  www.mecvsinbelgie.com)
 
 
 
  CheckStat