5 maart 2014 - Persbericht RIZIV - Het RIZIV legt zijn "Bakens voor de toekomst" voor aan de burger


Onderstaande persbericht van het RIZIV kregen we vandaag toegestuurd. Het RIZIV legt hun plannen uit voor de toekomst met betrekking tot "de Belgische verzekering voor de geneeskundige verzorging en uitkeringen". Ze noemen dit hun "Bakens voor de toekomst". Deze worden voorgelegd aan de burger en meer nog , de burger krijgt de kans om hierin zijn zeg te doen!  Dit is een kans die je zeker niet mag laten schieten! 

Website van het RIZIV waarop u de kans krijgt uw mening en voorstellen kenbaar te maken : https://www.surveymonkey.com/s/50-jaar-nl


Persbericht

Brussel, 5 maart 2014

Het RIZIV legt zijn “Bakens voor de toekomst” voor aan de burger

In een document met de titel “De Belgische verzekering voor de geneeskundige verzorging en uitkeringen – Bakens voor de toekomst” zet het RIZIV een koers uit voor de toekomst. Vandaag krijgt de burger de kans om hierover zijn zeg te doen.


De 50e verjaardag van het RIZIV mag niet ongemerkt voorbijgaan. De voorbije 5 decennia heeft de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een ingrijpende evolutie gekend.

Het RIZIV heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn visie op de toekomst van de geneeskundige verzorging en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neer te schrijven in een brochure waarin bakens voor de toekomst worden uitgezet.

Dat gebeurde in dialoog en samenwerking met de verschillende partners: de ziekenfondsen, de representatieve organisaties van de zorgverleners (individuele zorgverleners en inrichtingen), de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, de farmaceutische industrie, enz.

Daarnaast willen we de voorstellen die zijn geformuleerd met betrekking tot ons Belgische verzekeringssysteem ook voorleggen aan een breder publiek.

Adviezen of suggesties?

Op de website van het RIZIV kan iedereen die geïnteresseerd is, vanaf vandaag en tot 30 juni 2014, zijn mening kenbaar maken en suggesties met betrekking tot die bakens posten (www.riziv.be, Home-pagina).

Wat gebeurt er met die adviezen en suggesties?

Het RIZIV zal het document vervolledigen op basis van de adviezen en suggesties en zal het voorleggen aan zijn beheersorganen. Na de bespreking van het document in die organen zal het uiteindelijke resultaat aan de Belgische regering worden voorgelegd.

U wenst info over alle evenementen georganiseerd in het kader van 50 jaar RIZIV ?

U vind alle info daarover op onze website.


Contact pers

Ludwig Moens, Communicatiecel RIZIV: 02 739 72 12, communication@riziv.fgov.be

Alle persberichten van het RIZIV staan op www.riziv.be
Hierbij nogmaals de website van het RIZIV waarop uw mening en voorstellen kan doorgeven  : https://www.surveymonkey.com/s/50-jaar-nl

Gelieve dit persbericht en bovenstaand mailadres zo veel mogelijk verder te verspreiden aub!


Met dank, 
CVS/ME Liga Vlaanderen