19.03.14- wijziging miniforfait in dagziekenhuis en effect op hospitalisatieverzekeringenWijziging mini-forfait in dagziekenhuis en effect op hospitalisatieverzekeringen (RIZIV)


BRUSSEL 19/03 - Voor 1 januari 2014 rekenden ziekenhuizen aan de verplichte ziekteverzekering een miniforfait aan voor de vergoeding van verpleegkundigen die toezicht houden op bepaalde behandelingen van het dagziekenhuis. Een aantal hospitalisatieverzekeringen komen tussen voor verzorging in het dagziekenhuis. Aan de hand van het miniforfait konden ze de prestaties van het dagziekenhuis identificeren en betaalden ze de remgelden en supplementen van die prestaties terug.

Op 1 januari 2014 is de financiering van het dagziekenhuis (via de miniforfaits) overgedragen van de ziekteverzekering naar het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen(FOD Volksgezondheid).
Door het wegvallen van de code van de miniforfaits herkennen een aantal van de aanvullende hospitalisatieverzekeringen de behandelingen niet meer als een verblijf in het dagziekenhuis en betalen als gevolg daarvan de remgelden en supplementen niet meer terug.
Aangezien het geenszins de bedoeling was dat wijziging van de financiering van het dagziekenhuis gevolgen zou hebben voor de patiënt, zijn de volgende oplossingen uitgewerkt.

De ziekenhuizen zullen vanaf 1 maart 2014 de prestaties van het miniforfait opnieuw vermelden op de patiëntenfactuur in de rubriek ‘dagziekenhuis' en ze moeten de prestaties verplicht afrekenen via het derde betalerssysteem.

Wij hebben ook de facturatie-instructies voor elektronische facturatie aangepast. De ziekenhuizen moeten de pseudocodes van het vroegere mini-forfait verder gebruiken en de prestaties factureren aan een bedrag van 0 euro.

Op die manier is het voor de aanvullende hospitalisatieverzekeringen opnieuw duidelijk wanneer het om een verstrekking van het vroegere mini-forfait gaat.

Voor verstrekkingen sinds 1 januari 2014 die nog niet gefactureerd zijn, kunnen de ziekenhuizen meteen de aangepaste facturatie-instructies toepassen.
 
Wij stellen de ziekenhuizen een model van brief ter beschikking waarmee ze de patiënten die reeds een factuur ontvingen voor verstrekkingen tussen 1 januari en 28 februari 2014 kunnen informeren dat het om een verstrekking van het dagziekenhuis ging. De patiënten kunnen deze brief vervolgens aan hun verzekeraar sturen.

Ook de ziekenfondsen kunnen deze informatie bevestigen aan hun lid op basis van de ziekenhuisfactuur die ze inmiddels hebben ontvangen.

Patiënten kunnen de nodige informatie dus zowel opvragen bij het ziekenhuis als bij de ziekenfondsen.
 
De overeenkomst tussen de ziekenhuizen en de ziekenfondsen bepaalt dat ziekenhuizen voor verstrekkingen van het vroegere miniforfait geen andere kosten mogen aanrekenen dan deze die toegelaten waren vóór 1 januari 2014 (nieuwe financieringsregeling)

Wij hebben de ziekenfondsen, de ziekenhuizen, de patiëntenverenigingen en Assuralia op de hoogte gebracht van deze maatregelen.

19/03/2014 


 
 CheckStat