Welkom‎ > ‎Over CVS/ME‎ > ‎CVS/ME in de politiek‎ > ‎

Brief van Minister Onkelinx ivm de terugbetaling door de hospitalisatieverzekeringen bij daghospitalisaties


De afschaffing, door de overheid, van het miniforfait bij daghospitalisaties heeft een grote impact voor de patiënten. Het bedrag van de patiëntenfactuur blijft ongewijzigd en daarmee pakt de minister uit in de pers... 
De realiteit toont ons echter iets anders...

De hospitalisatieverzekeringen betaalden de facturen terug toen het miniforfait nog bestond, maar door het schrappen ervan en tevens van de code, is hier nu geen sprake meer van. De patiënten worden nu in het ziekenhuis ingeschreven als ambulante patiënten want er bestaat voor hun daghospitalisatie geen code meer om hun behandeling te beschouwen als daghospitalisatie. Het gevolg hiervan is dat de patiënten geen terugbetaling meer krijgen van de hospitalisatieverzekering.

Op 7 maart 2014 verschenen hierover veel artikels in de geschreven en digitale pers... met als onderwerp : Minister Onkelinx bespaart 10 miljoen euro op chronisch zieken, echter nog dezelfde dag beweert Mevr. Onkelinx dat het hier om leugens gaat en dat ze nooit de bedoeling heeft gehad om de patiënten enig nadeel te bezorgen. 
Daarom zou ze op maandag 10 maart 2014 de oplossing hiervoor bekendmaken zodat de patiënten terug vergoed zullen worden door hun hospitalisatieverzekering bij daghospitalisatie.

Deze oplossing liet op zich wachten.... tot ze schriftelijk antwoordde op een vraag van F.Talhaoui op 14 maart 2014:


 ANTWOORD OP DE MONDELINGE VRAAG VAN F. TALHAOUI

 

 

Voor januari 2014 rekenden ziekenhuizen aan de verplichte ziekteverzekering een miniforfait aan voorr de vergoeding van verpleegkundigen die toezicht houden op bepaalde behandelingen. Dit forfait kon aangerekend worden omdat hierover afspraken werden gemaakt in een overeenkomst    tussen de ziekenhuizen en de ziekenfondsen. Door een aantal hospitalisatieverzekeringen werden de prestaties waarvoor een miniforfait werd aangerekend beschouwd     als prestaties van het dagziekenhuis en ze betaalden de remgelden en supplernenten terug die aan de facturatie ervan gelinkt waren.

 

op 1 januari 2014 is een nieuwe Nationale overeenkomst tussen de ziekenhuizen en de ziekenfondsen in werking getreden. In deze nieuwe overeenkomst is geen miniforfait meer voorzien. Het budget voor de miniforfaits is vanaf die datum overgedragen naar het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, waarbij dit budget evenwel verminderd werd van 63 miljoen naar 53 miljoen euro, dit betekent naar het niveau van 2012.

 

De transfer van de miniforfaits heeft echter een ongewenst neveneffect veroorzaakt: een aantal van de hospitalisatieverzekeringen herkennen de behandelingen niet meer als een verblijf in het dagziekenhuis en betalen als gevoig daarvan de remgelden en supplementen niet meer terug.

 

Het was geenszins de bedoeling dat het transfereren van het budget van de miniforfaits gevolgen zou hebben voor de patient. De algemene Raad van het RIZIV was al sinds 3 maart op de hoogte van dit probleem, ruim voordat het in de pers kwam dus. De overeenkomstencommissie, met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen, heeft dan ook op 10 maart 2014 volgende voorstellen van oplossingen uitgewerkt:

1)    Een aanpassing van het model van de patientenfactuur: op de plaats waar vroeger het miniforfait gefactureerd werd, komt de vermelding ‘Dringende verzorging in een ziekenhuisbed of toediening van geneesmiddel of bloed/labiel bloedproduct via een intraveneus infuus’. Dit komt overeen met de prestaties die vroeger via het miniforfait vergoed werden. De verstrekkingen worden dus opnieuw expliciet op de factuur vermeld in de rubriek van het dagziekenhuis.

2)    Een aanpassing van de verordening die de derdebetalende regelt en waarbij voor de verstrekkingen die worden geleverd naar aanleiding van een dringende verzorging of infuus, verder de verplichting van de derdebetalende wordt voorzien. Hierdoor is een ziekenhuis dan ook verplicht cm hiervoor een patientenfactuur afte leveren.

3)    Een model van brief waarmee de ziekenhuizen de patiënten die reeds een factuur ontvingen voor verstrekkingen tussen 1januari en 28 februari te kunnen informeren dat het nog steeds om een verstrekking van het dagziekenhuis gaat. De patiënten kunnen deze brief vervolgens overmaken aan hun verzekeraar. Vanaf 1maart 2014 treedt de gewijzigde patientenfactuur in voege. Ook de ziekenfondsen kunnen deze situatie bevestigen aan hun  lid op basis van de ziekenhuisfactuur die ze inmiddels hebben ontvangen.

4)    Een wijzigingsclausule aan de nationale overeenkomst die voorziet dat ziekenhuizen voor verstrekkingen van het vroegere miniforfait geen andere kosten mogen aanrekenen dan deze die toegelaten waren in de situatie voorafgaand aan de transfer naar het BFM.

 

Deze maatregelen bieden de  nodige  garanties  opdat  de  patiënten verder  kunnen genieten  van de voordelen van de aanvullende verzekering. Daarbij wens ik op te merken dat ik niet de bevoegdheid heb omtrent deze hospitalisatieverzekeringen. 1k  ga  mijn  collega  van  Economie over  dit  dossier  informeren.

 

  

 

Laurette Onkelinx

 
 CheckStat