VPP- Hervorming kiné-sessies CVS/fibromyalgie Fb-pathologieHervorming kiné-sessies CVS/fibromyalgie Fb-pathologie - Bericht van het Vlaams Patiënten PlatformBeste verenigingen die rond CVS en/of fibromyalgie werken,

Wij ontvingen vorige week enkele ongeruste mails en telefoontjes over het wegvallen van de Fb-pathologie voor CVS en Fibromyalgie in 2017.
Het VPP contacteerde de beleidscel van minister De Block, het RIZIV, de mutualiteiten en de beroepsvereniging van kinesitherapeuten om verduidelijking te vragen.

We ontvingen volgende informatie:
• CVS en fibromyalgie zullen vanaf 2017 uit de “Fb-lijst” gehaald worden. De ziektebeelden zullen voortaan onder een nieuwe rubriek met specifieke verstrekkingen vallen. Er komt met andere woorden wel iets in de plaats.

• Voortaan zullen patiënten met CVS of fibromyalgie een maximum van 18 vergoedbare zittingen krijgen met een gemiddelde duur van 45 minuten. De patiënt krijgt voor deze sessies dezelfde vergoeding als vandaag en ze moeten daarvoor geen aanvraag meer indienen bij de adviserend geneesheer van de mutualiteit. Het is de bedoeling dat patiënten, bij wie de therapie aanslaat, na deze sessies zelfstandig verder kunnen. Indien medisch verantwoord kan de arts nog bijkomende sessies voorschrijven. Bijkomende sessies zullen onder de gewone verstrekkingen van kinesitherapie vallen.

• De hervormingen komen er omdat het huidige beleid, waarbij circa 60 sessies van 30 minuten betaald werden, niet in lijn ligt met de meest recente wetenschappelijke inzichten over behandelingen voor CVS en fibromyalgie. De hervormingen, waarbij er minder maar langere kiné-sessies vergoed worden, zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. Hiervoor maakte men onder andere gebruik van het KCE rapport nr. 88 (kce.fgov.be rapport 88), internationale literatuur en de kennis van alle Belgische universiteiten.

We hopen dat deze informatie jullie voorlopig kan helpen om jullie achterban iets meer duidelijkheid te bieden. Omdat het Koninklijk Besluit dat de hervormingen regelt nog niet gepubliceerd werd in het Staatsblad laat de officiële communicatie over deze hervormingen nog op zich wachten. Op een later tijdstip zal er nog een officiële communicatie vanuit het RIZIV volgen.Vriendelijke groeten

Vlaams Patiëntenplatform vzwBron: Mailbericht VPP 
  
 
 
 
 CheckStat