Welkom‎ > ‎CVS/ME Liga Vlaanderen‎ > ‎

Taken en activiteiten

 
       
 
 
Taken en activiteiten
 
 
 
De Vlaamse Liga/CVS Platform  tracht haar doelstellingen te bereiken door middel van de volgende activiteiten:
 
 
 
1. Voorlichting
 
Voorlichting behoort tot de basistaken van de vereniging en betreft in eerste instantie de aard van de ziekte en de gevolgen hiervan voor de patiënt en zijn omgeving.
Ook informatie over het wetenschappelijk onderzoek en de sociaal-maatschappelijke kanten van de ziekte komen aan de orde. Deze informatie is in de eerste plaats gericht op CVS/ME, FM en GWS-patiënten en mensen in hun omgeving. Daarnaast richt de vereniging zich op relevante beroepsgroepen in de medische, juridische en de sociaal-maatschappelijke sector en wil zij zich tevens gaan richten op de media. Om artsen, gezondheidswerkers en beleidsmakers meer vertrouwd te maken met CVS/ME zijn er enkele strategieën uit gewerkt:  klik hier).
De voorlichting vindt schriftelijk, mondeling en elektronisch plaats. Voor zover dat mogelijk is en om financiële redenen voert de voorzitter deze taak uit.  
 
Website

De website www.cvsmeliga.be
 richt zich op leden en niet-leden. Op deze site is onder meer informatie te vinden over wat CVS/ME is.
 
 
 
 
2. Belangenbehartiging
 
 
Belangenbehartiging heeft verschillende facetten. Daarbij kan gedacht worden aan beïnvloeding van politici, beleidsmakers en wetenschappers, maar ook aan activiteiten die direct zijn gericht op CVS/ME-patiënten. 
 

Voorbeelden hiervan zijn:

- voorlichting aan patiënten, hun omgeving en in beperkte mate ook andere doelgroepen;
- het op de hoogte stellen van het RIZIV van de wensen en standpunten van de organisatie als deze de desbetreffende minister moet adviseren inzake onderzoek naar en behandeling van CVS/ME;
- meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt onder meer door de ideeën, ervaringen en behoeften van patiënten onder de aandacht van onderzoekers te brengen en waar mogelijk met hen mee te denken.
 
 
 
 
 
 
 
 
  CheckStat