Welkom‎ > ‎CVS/ME Liga Vlaanderen‎ > ‎Onze acties‎ > ‎

februari 2014 - wat is er aan de hand met het miniforfait bij daghospitalisatie?
 24 februari 2014


Zoals jullie weten heeft de overheid - dienst volksgezondheid- besparingen uitgevoerd in het budget van de ziekenhuizen voor 2014. Dit werd beschreven in hun "taskforces". Een persbericht met in bijlage de taskforces, wekt onze bijzondere aandacht ivm het "miniforfait" dat tot 31 december gefactureerd werd door de ziekenhuizen aan de mutualiteit. Dit forfait werd dus gefinancierd door het RIZIV.  Daar zou vanaf 1 januari 2014 dus verandering in komen. Aangezien vele ME/cvs-patiënten wegens hun behandeling in aanraking komen hiermee, zochten wij dit verder uit om hen correct te informeren.

Wat is het miniforfait?

Bepaalde patiënten die op daghospitaal gehospitaliseerd zijn, dus zonder overnachting, worden gefactureerd onder de code "miniforfait".
Dit zijn o.a. patiënten die infusen krijgen (zoals magnesiuminfusen, ijzerinfusen, infusen met botversterkende middelen, infusen met immunoglobuline, aderlatingen, vitamineninfusen, remicade voor crohnpatiënten,....).


Wat verandert er in  2014?

Daar er vorige week aan  een aantal cvs-patiënten werd gezegd dat het miniforfait bij hun daghospitalisatie niet meer zou terugbetaald worden, groeide er een grote ongerustheid  dat zij dit bedrag van ongeveer 75 € per infuus zelf zouden moeten betalen. Dit leek heel onredelijk en ook  financieel onmogelijk. De verpleeginstellingen hadden een officiële nota gekregen dat het miniforfait wegviel en zij dus deze code niet meer mochten gebruiken. De patiënten zouden vanaf nu als ambulant worden ingeschreven en niet meer als gehospitaliseerd zonder overnachting.
Contacten met ziekenhuizen en mutualiteiten konden ons hierover niet verder helpen, daar het merendeel van hen zelf niet op de hoogte was.
Wij zochten geschreven informatie hieromtrent die ook schaars was (de links vindt u onderaan deze pagina).

Vanmorgen namen wij meteen telefonisch contact op met een verantwoordelijke van het RIZIV, bij de afdeling "geneeskundige dienst en verzorging".
We kregen volgende informatie:
Tot 31 december 2013 behoorde het miniforfait tot het budget van het RIZIV "financiële middelen - ziekenhuizen". Dit is veranderd sinds 1 januari 2014 door besparingsmaatregelen bij het RIZIV, sindsdien behoort dit bedrag van het miniforfait tot het budget ziekenhuizen van FOD volksgezondheid, en zullen de ziekenhuizen dit forfait factureren aan het FOD ipv aan het RIZIV. Het zal enkel intern een andere code krijgen.

Dit houdt in dat de ziekenhuizen hun vergoedingen blijven krijgen maar via een ander kanaal.  De patiënten hoeven het dus niet te betalen, de ziekenhuizen mogen dit zelfs niet factureren aan de patiënten.


Wat er  momenteel in het nadeel van vele patiënten veranderd is,  is dat zij nu als ambulant worden ingeschreven voor hun behandeling in daghospitalisatie. De reden hiervoor is dat de ziekenhuizen noch de code, noch de benaming van het "miniforfait" nog mogen gebruiken sinds 1 januari 2014 daar dit bedrag niet meer mag gefactureerd worden aan het riziv. Deze code is nl. de vereiste om officieel gefactureerd te worden als gehospitaliseerd zonder overnachting (daghospitalisatie).  Daar dit nu niet meer mogelijk is,  worden de patiënten aanzien als ambulante patiënten. Dit betekent dat de hospitalisatieverzekeringen niets zullen terugbetalen, daar waar ze dit vroeger (bij het factureren van een daghospitalisatie) wel deden.

Het RIZIV heeft ons verzekerd dat ze zich bewust zijn van dit probleem en dat ze dit proberen op te lossen. Ze zijn nu al in gesprek met de verzekeringsinstellingen.

We blijven dit van dichtbij volgen en houden jullie op de hoogte.Geraadpleegde documentatie/officiële documenten:
 
 CheckStat